Hotline: 0946 996 960

Xúc xích Việt Mỹ

Được chế biến từ thịt, với vị vừa ăn, phù hợp với mọi đối tượng người dùngThông số sản phẩm:
Giới thiệu Xúc Xích Việt Mỹ
Số Cây Loại 200g: 4 pcs

Loại 500g: 10pcs

Kích thước sản phẩm

(L x D)

Loại 200g: 26 ±0.2 mm x 95±5mm

Loại 500g: 26 ±0.2 mm x 95±5mm

Thông tin mua hàng:
Bạn có thể tìm mua sản phẩm theo thông tin sau:
Danh sách cửa hàng cung cấp