Hotline: 0946 996 960


Xúc xích


Ba rọi

 • Ba rọi
  Ba rọi xông khói
  Ba rọi xông khói

   

  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  200gr +/- 230 mm 2.2 +/- 0.1mm 9 – 11
  500gr +/- 230 mm 2.2 +/- 0.1mm 23 – 25
  1Kg +/- 230 mm 2.2 +/- 0.1mm 47 – 49
 • Ba rọi
  Ba rọi tươi xông khói
  Ba rọi tươi xông khói
  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  500gr +/- 260 mm 2 +/- 1mm 23-25
 • Ba rọi
  Ba rọi nạc xông khói
  Ba rọi nạc xông khói
  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  200gr +/- 260 mm 2.2 +/- 0.1mm 11-13
  500gr +/- 260 mm 2.2 +/- 0.1mm 19-22

Dăm bông

 • Dăm bông
  Da bao
  Da bao
  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  200gr 90 ± 0.2 2.3 ± 0.1 30 ± 2
 • Dăm bông
  Dăm bông vai
  Dăm bông vai
  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  200gr 100 ± 0.2 2 ± 0.3 9 ± 1
  500gr 100 ± 0.2 2 ± 0.3 23 ± 1
  1Kg 100 ± 0.2 2 ± 0.3 26 ± 1

ĐỐI TÁC