Hotline: 0946 996 960

Xúc Xích Deli

Được chế biến từ thịt, với vị vừa ăn, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.Thông số sản phẩm:
Giới thiệu Xúc Xích Deli
Số Cây Loại 200g: 4 pcs

Loại 500g: 10pcs

Kích thước sản phẩm

(L x D)

Loại 200g: 23 ±0.2 mmx 12 ±2mm

Loại 500g: 23 ±0.2 mmx 12 ±2mm

Thông tin mua hàng:
Bạn có thể tìm mua sản phẩm theo thông tin sau:
Danh sách cửa hàng cung cấp