Hotline: 0946 996 960

Xúc Xích Cocktail

Được chế biến từ thịt heo và được tạo hình thành những viên tròn nỏ,
Xúc Xích Cocktail là sự lựa chọn tối ưu khi các đầu bếp muốn chế biến xúc xích thành các món ăn khác nhau,hoặc có thể sử dụng như là món khai vị hấp dẫnThông số sản phẩm:
Giới thiệu Xúc Xích Cocktail Le Gourmet
Số Cây Loại 200g: 22±1 pcs

Loại 500g: 55±2 pcs

Kích thước sản phẩm

(L x D)

Loại 200g: 35 ±2mm x 21±1mm

Loại 500g: 35 ±2mm x 21±1mm

Thông tin mua hàng:
Bạn có thể tìm mua sản phẩm theo thông tin sau:
Danh sách cửa hàng cung cấp