Hotline: 0946 996 960

 • Bacon
  Ba rọi tươi xông khói
  Ba rọi tươi xông khói
  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  500gr +/- 260 mm 2 +/- 1mm 23-25
 • Bacon
  Ba rọi xông khói
  Ba rọi xông khói

   

  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  200gr +/- 230 mm 2.2 +/- 0.1mm 9 – 11
  500gr +/- 230 mm 2.2 +/- 0.1mm 23 – 25
  1Kg +/- 230 mm 2.2 +/- 0.1mm 47 – 49
 • Bacon
  Ba rọi nạc xông khói
  Ba rọi nạc xông khói
  SKU Chiều dài
  Length (mm)
  Đường kính

  Diameter (mm)

  Số lát

  Slide

  250gr +/- 260 mm 2.2 +/- 0.1mm 11-13
  500gr +/- 260 mm 2.2 +/- 0.1mm 19-22

ĐỐI TÁC